Konflikter och förändring

Många människor upplever olika stora krav på sig och som ibland kan kännas övermäktiga. Vi lever i våra relationer som ömsesidigt påverkar på psykiska mående. Vi människor drabbas av förändringar och olika former av kriser som ibland kan vara svårt att förhålla sig till och möta på ett helt adaptivt sätt.

Med hjälp av en professionell utomstående person finns möjlighet att i samtal se nya och mer hälsobefrämjande perspektiv som bidrar till den egna utvecklingen.

När det gäller samtal tar jag således emot individuellt, par och familjer. Tillsammans formulerar vi frågeställningarna och vad som skall vara prioriterat i samtalen med ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Antal gånger vi kan behöva träffas kan skifta beroende på behov och vilka mål man vill nå med samtalen. Det kan ibland uppstå behov av att återuppta kontakten om nya kriser skulle inträffa eller för att förebygga att konflikter eskalerar.

Vi lever i en tid som ställer höga krav på oss. Hur vi har det i våra relationer påverkar vårt psykiska och fysiska mående.

I olika skeenden i livet utsätts vi för kriser och förändringar som kan göra det svårt för oss att tala med varandra på ett konstruktivt sätt.

Det professionella samtalet erbjuder en möjlighet att komma vidare i dialogen, att utveckla och förändra hur vi ser på varandra.

Många har behov av att få hjälp i sina relationer. Familjerådgivningen vänder sig till enskilda, par och familjer. Vi möter även tonåringar och unga vuxna. Vi har utvecklat en stor lyhördhet för vilken väg den enskilde eller paret önskar gå. Det har varit av avgörande betydelse att vi lyckats tydliggöra frågeställningarna och "skräddarsy" en behandling som varit lösningsfokuserad och målinriktad.

Hur många samtal eller hur ofta vi träffas kan variera beroende på vad man önskar uppnå med samtalen. Det är viktigt att det utgår ifrån ditt/era behov. Ibland återkommer man för att få hjälp när nya problemsituationer uppstår eller för att underhålla sin relation.